PERSONALO VERTINIMAS

Organizacijos veiklos sėkmę lemia ne tik produkcijos kokybė, labai svarbus vaidmuo organizacijoje tenka personalui. Personalo kokybe reikėtų rūpintis taip pat kruopščiai, kaip ir produkcijos kokybe. Profesionalus personalo įvertinimas – vienas iš svarbių etapų, siekiant optimizuoti organizacijos veiklą.

Profesionalų organizacijos darbuotojų/kandidatų įvertinimą patikėkite mums. Mes atliekame:

 • bendrą asmenybės įvertinimą;
 • darbo kokybės įvertinimą;
 • socialinių/pardavimo įgūdžių įvertinimą;
 • savęs/produkcijos pateikimo įvertinimą;
 • problemų įveikimo įgūdžių įvertinimą;
 • motyvacijos darbui įvertinimą;
 • intelekto struktūros įvertinimą;
 • specifinių žinių ir įgūdžių, reikalingų konkrečiam darbui, įvertinimą;
 • darbingumo, dėmesio koncentracijos ir atminties įvertinimą;
 • atsakomybės ir patikimumo įvertinimą.

Naudojami įvertinimo metodai:

 • projekciniai (Rorschach, TAT ir kiti);
 • psichometriniai (Big Fife, Costa&McCrae; CTI, Epstein ir kiti);
 • struktūruotas interviu (Solomon, 2000 ir kiti).

Procedūra:

Vykdomas ekspertinis pokalbis ir testavimas. Pateikiami rezultatai bei išvados, esant pageidavimui koreguojami išryškėję personalo trūkumai, suteikiant konsultacijas ir mokymus.

Rezultatai:

 • Asmenybės tinkamumo vykdyti darbo funkcijas įvardijimas;
 • Ryškiausių asmenybės bruožų įvardijimas;
 • Ugdytinų asmenybės savybių ir profesinių įgūdžių įvardijimas;
 • Motyvavimo ypatumų rekomendacijos vadovui.